คำแถลงของเรา คำแถลงของเรา

美しさを拓く。 Find Your Beauty

เราเชื่อว่าเส้นผมที่สวยงามจะเผยให้เห็น
ความงดงามที่แท้จริงของแต่ละบุคคล
สิ่งนี้เป็นบางสิ่งที่รู้สึกได้จากภายใน
และแสดงออกมาสู่ภายนอก
มิลบอนร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกับ
ช่างผมมืออาชีพ ร้านซาลอนชั้นนำต่างๆ
เพื่อที่จะส่งมอบเส้นผมที่สวยงาม
สร้างแรงบันดาลใจและความเชื่อมั่น
ให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้