นโยบายของเรา นโยบายของเรา

มิลบอนสนับสนุนผู้หญิงทุกคบนโลกใบนี้ที่อยากจะสวน

1 ความร่วมมือกับร้านซาลอนชั้นนำ - サロンとのパートナーシップ

เพื่อให้
คุณสวยกว่าเดิม

ซาลอนเป็นสถานที่ที่ผู้หญิงเลือกไป
เพราะต้องการทำให้ตนเองสวยขึ้น

และเพื่อให้ความปรารถนานี้เป็นจริงได้
มิลบอนจึงเอาใจใส่ในการสร้างสัมพันธ์อันดีกับซาลอน
ซาลอนจะต้องเป็นสถานที่ที่น่าดึงดูดใจให้อยากเข้าใช้บริการ
โดยผ่านความสนับสนุนร่วมมือกันจากมิลบอน
เพื่อที่จะเปิดเผย นำความงามของผู้หญิงออกมา

เราส่งมอบความงามในอุดมคติให้กับผู้หญิงแต่ละคนบนโลก
ใบนี้โดยผ่านฝีมือแฮร์ดีไซเนอร์

เราสนับสนุนเพื่อความก้าวหน้าเติบโตของแฮร์ดีไซเนอร์
โดยการจัดหาสถานที่เพื่อการเรียนรู้

2 การวิจัยด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง - 最先端の基礎研究

ผลิตภัณฑ์ที่
ตรงตาม
ความคาดหวังของ
มืออาชีพ

ผลิตภัณฑ์ของมิลบอนเผย
ความงามของผู้หญิงออกมาให้เห็นในทุกๆ วัน
ซึ่งเบื้องหลังของทุกๆ ผลิตภัณฑ์ ล้วนเกิดมาจากการสั่งสมของ
ศาสตร์แห่งเทคโนโลยีอันทันสมัย การวิเคราะห์ การตรวจสอบ

เราให้ความสำคัญกับคุณภาพและความปลอดภัย
ใส่ใจอย่างพิถีพิถันเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ง่ายต่อการใช้งาน

เมื่อฝีมือ ความสามารถของแฮร์ดีไซเนอร์ระดับท็อป
มาเจอกับความล้ำหน้าทางเทคโนโลยีและการวิจัยของมิลบ
อนทำให้ได้ความสวยที่ได้ออกมาอยู่ในระดับสูงสุด

3 ไปยังทั่วโลก - そして世界へ

เพื่อทำให้ผู้หญิง
ทั่วโลกสวยเฉิดฉายได้
ยิ่งกว่าเดิม

มิลบอนขอนำเสนอความงดงามของหญิงสาว
จากประเทศญี่ปุ่น ไปสู่ประเทศที่เหลือทั่วโลก

เพื่อที่จะทำให้ความปรารถนาเกี่ยวกับความงามนี้
เป็นความจริงขึ้นมาสำหรับผู้หญิงจำนวนมากขึ้น
มิลบอนมองหาลู่ทางที่จะขยายไปสู่อีกกว่า 10 ภูมิภาคทั่วโลก

เราขอนำเสนอความงามอันน่า
ประทับใจให้กับผู้หญิงที่มีสภาพเส้นผมและความชอบ
แตกต่างกันไปทั่วโลก

เรานำเสนอผลิตภัณฑ์และเทคนิคเกี่ยวกับความงาม
และเราส่งเสริมให้ผู้หญิงทุกคนมี
ความสุขและตื่นเต้นกับการที่ตนเองจะสวยขึ้น